Aplicació del Ministeri de les TJ

Ministeri de les TJ

L'aplicació del Ministeri de les TJ és una eina essencial per ajudar als Testimonis de Jehovà en la predicació.

Ministeri de les TJ
Ministeri de les TJ

Visualitza el teu progrés

Segueix fàcilment les hores de predicació i els estudis bíblics amb una clara vista mensual que es pot compartir amb només un toc.

Aplicació del Ministeri de les TJ

El nou informe de servei de camp del 2023

Envia el teu informe de servei actualitzat (S-4-E 11/23) per correu electrònic, WhatsApp o SMS a la teva congregació mitjançant l'aplicació.

Aplicació del Ministeri de les TJ

El teu company a la predicació

Emmagatzema la informació de contacte i programa recordatoris per a les teves visites de retorn i els estudis bíblics.

Aplicació del Ministeri de les TJ