Εφαρμογή Έκθεσης Υπηρεσίας Τοπογραφίας

Έκθεση Υπηρεσίας Τοπογραφίας

Η εφαρμογή Έκθεσης Υπηρεσίας Τοπογραφίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά που συμμετέχουν στην πεδινή υπηρεσία.

Έκθεση Υπηρεσίας Τοπογραφίας
Έκθεση Υπηρεσίας Τοπογραφίας

Παρακολουθήστε την πρόοδό σας

Παρακολουθήστε εύκολα τις ώρες της υπηρεσίας και τις βιβλικές μελέτες σας με έναν σαφή μηνιαίο προβολή που μπορεί να μοιραστεί με μόνο ένα άγγιγμα.

Εφαρμογή Έκθεσης Υπηρεσίας Τοπογραφίας

Παρουσίαση της νέας Έκθεσης Υπηρεσίας Τοπογραφίας για το 2023

Στείλτε την ενημερωμένη σας έκθεση υπηρεσίας (S-4-E 11/23) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, WhatsApp ή SMS απευθείας στη συνέλευσή σας μέσω της εφαρμογής.

Εφαρμογή Έκθεσης Υπηρεσίας Τοπογραφίας

Ο σύντροφός σας στο πεδίο

Αποθηκεύστε τα στοιχεία επικοινωνίας και ορίστε υπενθυμίσεις για τις επισκέψεις επιστροφής και τις βιβλικές μελέτες σας.

Εφαρμογή Έκθεσης Υπηρεσίας Τοπογραφίας