برنامه گزارش خدمات میدانی

گزارش خدمات میدانی

برنامه گزارش خدمات میدانی یک ابزار ضروری برای شاهدان یهوه است که در خدمات میدانی شرکت می‌کنند.

گزارش خدمات میدانی
گزارش خدمات میدانی

پیگیری پیشرفت شما

با یک نمایش ماهانه واضح که می‌تواند با یک ضربه تنها به اشتراک گذاشته شود، به راحتی ساعت‌های خدمات و مطالعات کتاب مقدس خود را پیگیری کنید.

برنامه گزارش خدمات میدانی

معرفی گزارش خدمات میدانی جدید برای سال 2023

گزارش خدمت خود را (S-4-E 11/23) از طریق ایمیل، واتساپ یا پیامک مستقیماً به جماعت خود ارسال کنید.

برنامه گزارش خدمات میدانی

همراه شما در میدان

اطلاعات تماس را ذخیره کنید و یادآوری‌ها برای بازدیدهای بازگشتی و مطالعات کتاب مقدس تنظیم کنید.

برنامه گزارش خدمات میدانی